14-12-21 - Måde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Borgmester#2 - 1. viceborgmester og 2. viceborgmester#3 - Økonomiudvalget#4 - Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget#5 - Teknik- og Miljøudvalget#6 - Børne- og Familieudvalget#7 - Social- og Sundhedsudvalget#8 - Beskæftigelsesudvalget#9 - Kultur- og Fritidsudvalget#10 - Børn og Unge-udvalget#11 - Nationalpark Skjern Å-Udvalget#12 - AFLD#13 - Beboerklagenævn#14 - Bevillingsnævnet#15 - Beredskabskommissionen#16 - Business Region MidtVest#17 - Bygningsforbedringsudvalget#18 - Danske Diakonhjem#19 - Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter#20 - Destination Vesterhavet#21 - Ekspropriationskommissionen (Ekspropriationsprocesloven)#22 - Energnist#23 - FGU Midt-Vest#24 - Fiskeriets Hus - Hvide Sande#25 - Folkeskolernes Samråd#26 - Fonden Naturkraft#27 - Frivilligrådet#28 - Fredningsnævn#29 - FrivilligVest#30 - Grundlisteudvalget#31 - Grønt Fond for Vedersø#32 - Handicapråd for Ringkøbing-Skjern Kommune#33 - Hegnsyn#34 - Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd#35 - Huslejenævnet for Ringkøbing-Skjern Kommune#36 - Hvide Sande Havn#37 - Håndboldens Venner - Videbæk#38 - Idrætshaller og kultur- og fritidscentre#39 - Indstillingsudvalget for Grøn Pulje#40 - Kommunernes Landsforening - delegeretmøde#41 - Kommunernes Landsforening -Repræsentantskabet (stedfortræder for borgmesteren)#42 - Kommunernes Internationale Miljøorganisation - KIMO#43 - Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed - stedfortræder for borgmesteren#44 - Kulturskolen Ringkøbing-Skjern#45 - Landdistriktsrådet#46 - Lokale Aktionsgruppe - LAG#47 - Midttrafik#48 - Midtjyllands Lufthavn#49 - Overtaksationskommission efter lov om offentlige veje#50 - Ringkøbing K ApS#51 - Ringkøbing Gymnasium#52 - Ringkøbing-Skjern Arbejdskraftsråd#53 - Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd#54 - Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S#55 - Ringkøbing-Skjern Klimaråd#56 - Ringkøbing-Skjern Museum#57 - Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole#58 - Ringkøbing-Skjern Videnråd#59 - S. A. Skaks Fond#60 - Skatteankenævn#61 - Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord (Hvide Sande Slusen)#62 - Spjald Flyveplads#63 - Stauning Lufthavn#64 - Sundhedsrådet#65 - Taksationskommission efter lov om offentlige veje#66 - Taksationskommission vedrørende fast ejendom#67 - Teatret OM#68 - TV MIDTVEST#69 - Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern#70 - Valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet#71 - Valgbestyrelsen for valg til Folketinget#72 - Valgbestyrelsen for kommunale valg i Ringkøbing-Skjern Kommune#73 - Vandoplandsstyregruppe#74 - Vedersø Præstegård#75 - Vejledningsudvalget for UU Ringkøbing-Skjern- Ungdommens Uddannelsesvejledning#76 - Vestjysk Gymnasium Tarm#77 - Videbæk Egnsmuseum#78 - Vurderingsankenævn#79 - Vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven#80 - Mødekalender 2022#82 - Bemyndigelse til underskrift

Se eller gense Byrådsmødet 14. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 114
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 19
There is no video in the channel yet. There is no video yet.